plik foto id: 1400011357
plik foto id: 1400011356

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Numer ID: ZL1/10/V
Tytuł zadania: Obieg zamknięty w praktyce
Wnioskodawca: Artur Biela
Charakter zadania: Lokalny: Śródmieście ( 106 048 zł )
Opis zadania: Celem zadania jest zakup zrębków, które zostaną wykorzystane na miejskich placach zabaw oraz kory ozdobnej, która będzie wykorzystana na miejskich kwietnikach. Zrębki są najlepszą alternatywą dla piasku lub żwiru na placach zabaw gdzie nie powstała tzw. nawierzchnia bezpieczna. Wykorzystanie zrębków drzew jest także bardziej ekologiczne oraz łatwiejsze i tańsze w utrzymaniu niż piasek i żwir, które trzeba co roku wymieniać/uzupełniać. Zakupiona ilość zrębków powinna wystarczyć dla kilkunastu placów zabaw. Kora ozdobna zostanie wykorzystana na istniejących oraz nowopowstałych kwietnikach, w tym dla zadań, które zgłoszono w obecnej edycji Zielonego Budżetu.
Dokładny adres: Śródmieście
Szacunkowe koszty: 106 048.00 zł brutto (koszty podane przez Wnioskodawcę)
Załączniki:
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Zakład Zieleni Miejskiej