plik foto id: 1400011357
plik foto id: 1400011356

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Numer ID: ZL1/11/V
Tytuł zadania: Przywróć piękną zieleń róg Kopernika i Kościuszki 19
Wnioskodawca: Artur Biela
Charakter zadania: Lokalny: Śródmieście ( 106 048 zł )
Opis zadania: Rewitalizacja terenu zielonego poprzez nowe nasadzenia drzew, krzewów, roślin cebulowych, pnączy i bylin wraz wykonaniem skromnego, trwałego ogrodzenia zabezpieczającego przed niszczeniem zieleni przez psy. Jest to jedyny skwerek tak bardzo zaniedbany na tej ulicy.
Dokładny adres: róg Kopernika i Kościuszki 19
Szacunkowe koszty: 47 550.00 zł brutto (koszty podane przez Wnioskodawcę)
Załączniki:
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Zakład Zieleni Miejskiej