plik foto id: 1400011357
plik foto id: 1400011356

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Numer ID: ZL1/13/V
Tytuł zadania: Zielona altanka edukacyjno-szachowa
Wnioskodawca: Artur Biela
Charakter zadania: Lokalny: Śródmieście ( 106 048 zł )
Opis zadania: Wykonanie altany z dachem pokrytym roślinami oraz ścianą z pnączami lub zieloną ścianą wraz ze stolikiem szachowym, w miarę możliwości z możliwością zbierania wody opadowej do podlewania.
Dokładny adres: Rynek w okolicach sztucznej Rawy
Szacunkowe koszty: 30 000.00 zł brutto (koszty podane przez Wnioskodawcę)
Załączniki:
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Zakład Zieleni Miejskiej