plik foto id: 1400011357
plik foto id: 1400011356

SZCZEGÓŁY PROJEKTU

Numer ID: ZL1/14/V
Tytuł zadania: Urządzenie do ewidencji cennych drzew
Wnioskodawca: Artur Biela
Charakter zadania: Lokalny: Śródmieście ( 106 048 zł )
Opis zadania: Inwentaryzacja wybranych, starych drzew w Parku Powstańców Śląskich. Zakup urządzenia do ewidencji cennych drzew wraz oprogramowaniem.
Dokładny adres: Park Powstańców
Szacunkowe koszty: 37 800.00 zł brutto (koszty podane przez Wnioskodawcę)
Załączniki:
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Zakład Zieleni Miejskiej