plik foto id: 1400011357
plik foto id: 1400011356

Zielony Budżet w Katowicach IV edycja
weryfikacja merytoryczna
wnioski ocenione negatywnie

Numer ID: ZL2/03/IV
Tytuł zadania: Skwerek ławka i kosz
Wnioskodawca: Przemysław Pietrzyk
Charakter zadania: Lokalny: Załęska Hałda - Brynów część zachodnia ( 68 751 zł )
Szacunkowe koszty: 4 400.00 zł brutto
Ocena formalna: POZYTYWNA
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY NEGATYWNIE
Uwagi

Uzasadnienie negatywnej oceny (Wydział Geodezji): Wniosek zaopiniowany negatywnie ze względu na niezgodność stanu własnościowego terenu z zasadami Zielonego Budżetu miasta Katowice.

Szczegóły: Zobacz szczegóły złożonego projektu
Numer ID: ZL2/04/IV
Tytuł zadania: Pasieka na Holdzie
Wnioskodawca: Przemysław Pietrzyk
Charakter zadania: Lokalny: Załęska Hałda - Brynów część zachodnia ( 68 751 zł )
Szacunkowe koszty: 6 000.00 zł brutto
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Zakład Zieleni Miejskiej
Szacunkowe koszty: 8 000.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą)
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY NEGATYWNIE
Uwagi

Uzasadnienie negatywnej oceny: Znane uwarunkowania uniemożliwiają realizację zadania. Nieogrodzone ule z pszczołami mogą stanowić zagrożenie dla małych dzieci, zwłaszcza uczulonych na pszczeli jad.

Szczegóły: Zobacz szczegóły złożonego projektu
Numer ID: ZL2/06/IV
Tytuł zadania: Łąka kwietna przy skwerze Gołby
Wnioskodawca: Adrian Kowalski
Charakter zadania: Lokalny: Załęska Hałda - Brynów część zachodnia ( 68 751 zł )
Szacunkowe koszty: 19 800.00 zł brutto
Ocena formalna: POZYTYWNA
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY NEGATYWNIE
Uwagi

Uzasadnienie negatywnej oceny (Wydział Geodezji): Wniosek zaopiniowany negatywnie ze względu na niezgodność stanu własnościowego terenu z zasadami Zielonego Budżetu miasta Katowice.

Szczegóły: Zobacz szczegóły złożonego projektu
Numer ID: ZL2/09/IV
Tytuł zadania: Zagospodarowanie pasa zieleni przy parkingach na ulicy Kredytowej
Wnioskodawca: Anna Argasińska
Charakter zadania: Lokalny: Załęska Hałda - Brynów część zachodnia ( 68 751 zł )
Szacunkowe koszty: 28 200.00 zł brutto
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Zakład Zieleni Miejskiej
Szacunkowe koszty: 31 000.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą)
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY NEGATYWNIE
Uwagi

Uzasadnienie negatywnej oceny: Ze względu na bardzo wąski teren przy parkingach, nie jest możliwe posadzenie krzewów. Ponadto istniejące ogrodzenie nie jest własnością miasta Katowice, w związku z tym nie ma możliwości posadzenia na nim bluszczu.

Szczegóły: Zobacz szczegóły złożonego projektu
Numer ID: ZL2/10/IV
Tytuł zadania: Budowa łąki kwietnej
Wnioskodawca: Kazimierz Kublin
Charakter zadania: Lokalny: Załęska Hałda - Brynów część zachodnia ( 68 751 zł )
Szacunkowe koszty: 20 000.00 zł brutto
Ocena formalna: POZYTYWNA
Szacunkowe koszty: 30 000.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą)
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY NEGATYWNIE
Uwagi

Uzasadnienie negatywnej oceny (Wydział Gospodarki Mieniem): Teren objęty wnioskowanym zadaniem jest przeznaczony na inny cel - tereny inwestycyjne Miasta.

Szczegóły: Zobacz szczegóły złożonego projektu
Numer ID: ZL3/01/IV
Tytuł zadania: 1 Maja - zazielenienie od ul. Granicznej do Uniwersytetu Ekonomicznego
Wnioskodawca: Michał Jasiewicz
Charakter zadania: Lokalny: Zawodzie ( 59 932 zł )
Szacunkowe koszty: 59 000.00 zł brutto
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Zakład Zieleni Miejskiej
Szacunkowe koszty: 1 000 000.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą)
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY NEGATYWNIE
Uwagi

Uzasadnienie negatywnej oceny: Realizacja zadania nie spełnia wymogów celowości, gospodarności i racjonalności wydatkowania środków publicznych. Realizacja zadania wiązałaby się z koniecznością przebudowy ul. 1 Maja, w tym: zachowania odpowiednich odległości od istniejącej zabudowy, przekładki sieci, ingerencji w szerokość drogi wyznaczoną zapisami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego oraz kosztami znacznie przewyższającymi dostępne środki.

Szczegóły: Zobacz szczegóły złożonego projektu
Numer ID: ZL3/02/IV
Tytuł zadania: Kolorowa alejka z koszem na nakrętki
Wnioskodawca: Grażyna Prycza-Kupny
Charakter zadania: Lokalny: Zawodzie ( 59 932 zł )
Szacunkowe koszty: 5 000.00 zł brutto
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Wydział Kształtowania Środowiska
Szacunkowe koszty: 8 170.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą)
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY NEGATYWNIE
Uwagi

Uzasadnienie negatywnej oceny: Realizacja zadania nie spełnia wymogów celowości, gospodarności i racjonalności wydatkowania środków publicznych. W połowie 2024 r. wchodzi w życie dyrektywa Unii Europejskiej SUP w sprawie ograniczenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko, zgodnie z którą od połowy 2024 roku wszystkie nakrętki plastikowe w całej UE powinny być fabrycznie przytwierdzone do opakowania od napoju - butelki czy kartonu. Tym samym z obiegu znikną zbierane obecnie (oddzielnie od opakowania ) nakrętki.

Szczegóły: Zobacz szczegóły złożonego projektu
Numer ID: ZL4/02/IV
Tytuł zadania: Zakup i montaż metalowego kosza na plastikowe nakrętki
Wnioskodawca: Agnieszka Uciakiewicz
Charakter zadania: Lokalny: Osiedle Paderewskiego - Muchowiec ( 63 022 zł )
Szacunkowe koszty: 3 000.00 zł brutto
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Wydział Kształtowania Środowiska
Szacunkowe koszty: 3 670.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą)
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY NEGATYWNIE
Uwagi

Uzasadnienie negatywnej oceny: Realizacja zadania nie spełnia wymogów celowości, gospodarności i racjonalności wydatkowania środków publicznych. W połowie 2024 r. wchodzi w życie dyrektywa Unii Europejskiej SUP w sprawie ograniczenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko, zgodnie z którą od połowy 2024 roku wszystkie nakrętki plastikowe w całej UE powinny być fabrycznie przytwierdzone do opakowania od napoju - butelki czy kartonu. Tym samym z obiegu znikną zbierane obecnie (oddzielnie od opakowania ) nakrętki.

Szczegóły: Zobacz szczegóły złożonego projektu
Numer ID: ZL5/01/IV
Tytuł zadania: Zazielenienie obszaru wzdłuż ulicy Drozdów
Wnioskodawca: Kacper Kwiecień
Charakter zadania: Lokalny: Brynów część wschodnia - Os. Zgrzebnioka ( 47 032 zł )
Szacunkowe koszty: 8 250.00 zł brutto
Ocena formalna: POZYTYWNA
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY NEGATYWNIE
Uwagi

Uzasadnienie negatywnej oceny (Wydział Gospodarki Mieniem): Teren objęty wnioskowanym zadaniem jest przeznaczony na inny cel - tereny inwestycyjne Miasta.

Szczegóły: Zobacz szczegóły złożonego projektu
Numer ID: ZL5/02/IV
Tytuł zadania: Kwietny trawnik na Gawronów
Wnioskodawca: Katarzyna Zysk
Charakter zadania: Lokalny: Brynów część wschodnia - Os. Zgrzebnioka ( 47 032 zł )
Szacunkowe koszty: 2 500.00 zł brutto
Ocena formalna: POZYTYWNA
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY NEGATYWNIE
Uwagi

Uzasadnienie negatywnej oceny (Wydział Geodezji): Wniosek zaopiniowany negatywnie ze względu na niezgodność stanu własnościowego terenu z zasadami Zielonego Budżetu miasta Katowice.

Szczegóły: Zobacz szczegóły złożonego projektu
Numer ID: ZL6/09/IV
Tytuł zadania: Przejście nad Kłodnicą i Ślepiotką
Wnioskodawca: Jerzy Gawlas
Charakter zadania: Lokalny: Ligota - Panewniki ( 116 013 zł )
Szacunkowe koszty: 20 000.00 zł brutto
Ocena formalna: POZYTYWNA
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY NEGATYWNIE
Uwagi

Uzasadnienie negatywnej oceny (Wydział Geodezji): Wniosek zaopiniowany negatywnie ze względu na niezgodność stanu własnościowego terenu z zasadami Zielonego Budżetu miasta Katowice.

Szczegóły: Zobacz szczegóły złożonego projektu
Numer ID: ZL6/13/IV
Tytuł zadania: W trosce o naturę - wiata rowerowa
Wnioskodawca: SYLWIA BACIA
Charakter zadania: Lokalny: Ligota - Panewniki ( 116 013 zł )
Szacunkowe koszty: 40 000.00 zł brutto
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Miejski Zarząd Ulic i Mostów
Szacunkowe koszty: 40 000.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą)
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY NEGATYWNIE
Uwagi

Uzasadnienie negatywnej oceny:  Zadanie nie wpisuje się w założenia Zielonego Budżetu ( § 9.1  Zarządzenia nr 3051/2023 PMK z dnia 21.03.2023 ).

Szczegóły: Zobacz szczegóły złożonego projektu
Numer ID: ZL6/16/IV
Tytuł zadania: Kwietne ławeczki
Wnioskodawca: Dorota Żywica
Charakter zadania: Lokalny: Ligota - Panewniki ( 116 013 zł )
Szacunkowe koszty: 28 600.00 zł brutto
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Zakład Zieleni Miejskiej
Szacunkowe koszty: 30 000.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą)
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY NEGATYWNIE
Uwagi

Uzasadnienie negatywnej oceny:  Zadanie nie wpisuje się w założenia Zielonego Budżetu ( § 9.1 Zarządzenia nr 3051/2023 PMK z dnia 21.03.2023 ).

Szczegóły: Zobacz szczegóły złożonego projektu
Numer ID: ZL7/05/IV
Tytuł zadania: Park Mościckiego na sto lat Kolonii
Wnioskodawca: Maria Danielska
Charakter zadania: Lokalny: Załęże ( 52 840 zł )
Szacunkowe koszty: 52 535.00 zł brutto
Ocena formalna: POZYTYWNA
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY NEGATYWNIE
Uwagi

Uzasadnienie negatywnej oceny (Wydział Gospodarki Mieniem): Zadanie niemożliwe do realizacji - teren udostępniony instytucji publicznej.

Szczegóły: Zobacz szczegóły złożonego projektu
Numer ID: ZL9/04/IV
Tytuł zadania: Fontanna na stawie Maroko
Wnioskodawca: Adam Baryła
Charakter zadania: Lokalny: Osiedle Tysiąclecia ( 91 325 zł )
Szacunkowe koszty: 30 000.00 zł brutto
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Zakład Zieleni Miejskiej
Szacunkowe koszty: 60 000.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą)
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY NEGATYWNIE
Uwagi

Uzasadnienie negatywnej oceny: Zadanie nie wpisuje się w założenia Zielonego Budżetu (§ 9.1 Zarządzenia nr 3051/2023 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 21.03.2023).

Szczegóły: Zobacz szczegóły złożonego projektu