plik foto id: 1400011357
plik foto id: 1400011356

Zielony Budżet w Katowicach IV edycja
weryfikacja merytoryczna
wnioski ocenione pozytywnie

Numer ID: ZL1/01/IV
Tytuł zadania: Młode drzewa dla Śródmieścia – odnowienie drzewostanu wokół II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. M. Konopnickiej w Katowicach
Wnioskodawca: Tomasz Sochacki
Charakter zadania: Lokalny: Śródmieście ( 104 329 zł )
Szacunkowe koszty: 60 000.00 zł brutto
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Wydział Edukacji i Sportu
Szacunkowe koszty: 65 000.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą)
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY POZYTYWNIE
Uwagi

Dysponentem środków finansowych będzie wskazana jednostka oświatowa

Szczegóły: Zobacz szczegóły złożonego projektu
Numer ID: ZL1/02/IV
Tytuł zadania: Rząd zieleni, nie słupków, na ulicy Stalmacha!
Wnioskodawca: Michał Grzybowski
Charakter zadania: Lokalny: Śródmieście ( 104 329 zł )
Szacunkowe koszty: 35 200.00 zł brutto
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Zakład Zieleni Miejskiej
Szacunkowe koszty: 50 000.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą)
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY POZYTYWNIE
Uwagi

Szacunkowy roczny koszt utrzymania – 8 000 zł
Dysponentem środków finansowych będzie Zakład Zieleni Miejskiej

Szczegóły: Zobacz szczegóły złożonego projektu
Numer ID: ZL1/03/IV
Tytuł zadania: Zazielenienie przestrzeni publicznej oraz poprawa estetyki terenów zielonych przy ul. Szeligiewicza
Wnioskodawca: Magdalena Jankowska
Charakter zadania: Lokalny: Śródmieście ( 104 329 zł )
Szacunkowe koszty: 4 925.00 zł brutto
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Zakład Zieleni Miejskiej
Szacunkowe koszty: 10 000.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą)
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY POZYTYWNIE
Uwagi

Szacunkowy roczny koszt utrzymania – 1 000 zł
Dysponentem środków finansowych będzie Zakład Zieleni Miejskiej

Szczegóły: Zobacz szczegóły złożonego projektu
Numer ID: ZL1/04/IV
Tytuł zadania: Eko ogród w Miejskim Przedszkolu nr 45 w Katowicach
Wnioskodawca: Karolina Fajer
Charakter zadania: Lokalny: Śródmieście ( 104 329 zł )
Szacunkowe koszty: 20 000.00 zł brutto
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Wydział Edukacji i Sportu
Szacunkowe koszty: 20 000.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą)
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY POZYTYWNIE
Uwagi

Dysponentem środków finansowych będzie wskazana jednostka oświatowa

Szczegóły: Zobacz szczegóły złożonego projektu
Numer ID: ZL1/05/IV
Tytuł zadania: Zamiast niczego, pełno zielonego - zazielenienie przestrzeni miejskiej na ul. Wita Stwosza
Wnioskodawca: Michał Grzybowski
Charakter zadania: Lokalny: Śródmieście ( 104 329 zł )
Szacunkowe koszty: 51 820.00 zł brutto
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Zakład Zieleni Miejskiej
Szacunkowe koszty: 60 000.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą)
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY POZYTYWNIE
Uwagi

Szacunkowy roczny koszt utrzymania – 1 500 zł
Dysponentem środków finansowych będzie Zakład Zieleni Miejskiej

Szczegóły: Zobacz szczegóły złożonego projektu
Numer ID: ZL1/06/IV
Tytuł zadania: Zamiast niczego, pełno zielonego - zazielenienie przestrzeni miejskiej na ul. Styczyńskiego
Wnioskodawca: Michał Grzybowski
Charakter zadania: Lokalny: Śródmieście ( 104 329 zł )
Szacunkowe koszty: 10 295.00 zł brutto
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Zakład Zieleni Miejskiej
Szacunkowe koszty: 17 000.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą)
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY POZYTYWNIE
Uwagi

Szacunkowy roczny koszt utrzymania – 1 500 zł
Dysponentem środków finansowych będzie Zakład Zieleni Miejskiej

Szczegóły: Zobacz szczegóły złożonego projektu
Numer ID: ZL1/07/IV
Tytuł zadania: Zamiast niczego, pełno zielonego - zazielenienie przestrzeni miejskiej na ul. Kilińskiego
Wnioskodawca: Michał Grzybowski
Charakter zadania: Lokalny: Śródmieście ( 104 329 zł )
Szacunkowe koszty: 25 320.00 zł brutto
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Zakład Zieleni Miejskiej
Szacunkowe koszty: 50 000.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą)
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY POZYTYWNIE
Uwagi

Szacunkowy roczny koszt utrzymania – 8 000 zł
Dysponentem środków finansowych będzie Zakład Zieleni Miejskiej

Szczegóły: Zobacz szczegóły złożonego projektu
Numer ID: ZL1/08/IV
Tytuł zadania: Ahoj przyrodo - zielone warsztaty dla przedszkolaków
Wnioskodawca: Agnieszka Adamczyk-Kuźma
Charakter zadania: Lokalny: Śródmieście ( 104 329 zł )
Szacunkowe koszty: 12 000.00 zł brutto
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Wydział Edukacji i Sportu
Szacunkowe koszty: 12 000.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą)
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY POZYTYWNIE
Uwagi

Dysponentem środków finansowych będzie wskazana jednostka oświatowa

Szczegóły: Zobacz szczegóły złożonego projektu
Numer ID: ZL1/09/IV
Tytuł zadania: Zamiast niczego, pełno zielonego - zazielenienie przestrzeni miejskiej na ul. Kopernika
Wnioskodawca: Michał Grzybowski
Charakter zadania: Lokalny: Śródmieście ( 104 329 zł )
Szacunkowe koszty: 66 625.00 zł brutto
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Zakład Zieleni Miejskiej
Szacunkowe koszty: 80 000.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą)
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY POZYTYWNIE
Uwagi

Szacunkowy roczny koszt utrzymania – 8 000 zł
Dysponentem środków finansowych będzie Zakład Zieleni Miejskiej

Szczegóły: Zobacz szczegóły złożonego projektu
Numer ID: ZL2/01/IV
Tytuł zadania: Zielony Zakątek -Skwer
Wnioskodawca: Przemyslaw Pietrzyk
Charakter zadania: Lokalny: Załęska Hałda - Brynów część zachodnia ( 68 751 zł )
Szacunkowe koszty: 11 600.00 zł brutto
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Zakład Zieleni Miejskiej
Szacunkowe koszty: 20 000.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą)
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY POZYTYWNIE
Uwagi

Szacunkowy roczny koszt utrzymania – 1 000 zł
Dysponentem środków finansowych będzie Zakład Zieleni Miejskiej

Szczegóły: Zobacz szczegóły złożonego projektu
Numer ID: ZL2/02/IV
Tytuł zadania: Kwietnik
Wnioskodawca: Przemysław Pietrzyk
Charakter zadania: Lokalny: Załęska Hałda - Brynów część zachodnia ( 68 751 zł )
Szacunkowe koszty: 3 800.00 zł brutto
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Zakład Zieleni Miejskiej
Szacunkowe koszty: 3 500.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą)
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY POZYTYWNIE
Uwagi

Szacunkowy roczny koszt utrzymania – 5 000 zł
Dysponentem środków finansowych będzie Zakład Zieleni Miejskiej

Szczegóły: Zobacz szczegóły złożonego projektu
Numer ID: ZL2/05/IV
Tytuł zadania: Nowe nasadzenia krzewów i donice z zielenią przy ul. W. Pola
Wnioskodawca: Adrian Kowalski
Charakter zadania: Lokalny: Załęska Hałda - Brynów część zachodnia ( 68 751 zł )
Szacunkowe koszty: 13 200.00 zł brutto
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Zakład Zieleni Miejskiej
Szacunkowe koszty: 33 000.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą)
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY POZYTYWNIE
Uwagi

Szacunkowy roczny koszt utrzymania – 5 000 zł
Dysponentem środków finansowych będzie Zakład Zieleni Miejskiej

Szczegóły: Zobacz szczegóły złożonego projektu
Numer ID: ZL2/07/IV
Tytuł zadania: Nasadzenie zieleni wokół pomnika ks. Jana Machy na skwerze ks. Jana Machy
Wnioskodawca: Barbara Gorgoń
Charakter zadania: Lokalny: Załęska Hałda - Brynów część zachodnia ( 68 751 zł )
Szacunkowe koszty: 10 000.00 zł brutto
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Zakład Zieleni Miejskiej
Szacunkowe koszty: 20 000.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą)
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY POZYTYWNIE
Uwagi

Szacunkowy roczny koszt utrzymania – 2 000 zł
Dysponentem środków finansowych będzie Zakład Zieleni Miejskiej

Szczegóły: Zobacz szczegóły złożonego projektu
Numer ID: ZL2/08/IV
Tytuł zadania: Rewitalizacja i zagospodarowanie skwerku przy ZSP nr 8
Wnioskodawca: Łukasz Jaksik
Charakter zadania: Lokalny: Załęska Hałda - Brynów część zachodnia ( 68 751 zł )
Szacunkowe koszty: 38 800.00 zł brutto
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Wydział Edukacji i Sportu
Szacunkowe koszty: 37 800.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą)
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY POZYTYWNIE
Uwagi

Dysponentem środków finansowych będzie wskazana miejska jednostka oświatowa

Szczegóły: Zobacz szczegóły złożonego projektu
Numer ID: ZL2/11/IV
Tytuł zadania: Nowe nasadzenia ozdobnych drzew typu migdałowiec w dzielnicy
Wnioskodawca: Borys Pronobis
Charakter zadania: Lokalny: Załęska Hałda - Brynów część zachodnia ( 68 751 zł )
Szacunkowe koszty: 5 500.00 zł brutto
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Zakład Zieleni Miejskiej
Szacunkowe koszty: 20 000.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą)
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY POZYTYWNIE
Uwagi

Szacunkowy roczny koszt utrzymania –  5 000 zł
Dysponentem środków finansowych będzie Zakład Zieleni Miejskiej

Szczegóły: Zobacz szczegóły złożonego projektu