plik foto id: 1400011357
plik foto id: 1400011356

Zielony Budżet w Katowicach IV edycja
Projekty wybrane do realizacji

Numer ID: ZL1/03/IV
Tytuł zadania: Zazielenienie przestrzeni publicznej oraz poprawa estetyki terenów zielonych przy ul. Szeligiewicza
Wynik konsultacji: PROJEKT WYBRANY DO REALIZACJI
Koszt realizacji zadania: 10 000.00 zł
Wnioskodawca: Magdalena Jankowska
Charakter zadania: Lokalny: Śródmieście ( 104 329 zł )
Szacunkowe koszty: 4 925.00 zł brutto
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Zakład Zieleni Miejskiej
Szacunkowe koszty: 10 000.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą)
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY POZYTYWNIE
Uwagi

Szacunkowy roczny koszt utrzymania – 1 000 zł
Dysponentem środków finansowych będzie Zakład Zieleni Miejskiej

Szczegóły: Zobacz szczegóły złożonego projektu
Numer ID: ZL1/04/IV
Tytuł zadania: Eko ogród w Miejskim Przedszkolu nr 45 w Katowicach
Wynik konsultacji: PROJEKT WYBRANY DO REALIZACJI
Koszt realizacji zadania: 20 000.00 zł
Wnioskodawca: Karolina Fajer
Charakter zadania: Lokalny: Śródmieście ( 104 329 zł )
Szacunkowe koszty: 20 000.00 zł brutto
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Wydział Edukacji i Sportu
Szacunkowe koszty: 20 000.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą)
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY POZYTYWNIE
Uwagi

Dysponentem środków finansowych będzie wskazana jednostka oświatowa

Szczegóły: Zobacz szczegóły złożonego projektu
Numer ID: ZL1/05/IV
Tytuł zadania: Zamiast niczego, pełno zielonego - zazielenienie przestrzeni miejskiej na ul. Wita Stwosza
Wynik konsultacji: PROJEKT WYBRANY DO REALIZACJI
Koszt realizacji zadania: 60 000.00 zł
Wnioskodawca: Michał Grzybowski
Charakter zadania: Lokalny: Śródmieście ( 104 329 zł )
Szacunkowe koszty: 51 820.00 zł brutto
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Zakład Zieleni Miejskiej
Szacunkowe koszty: 60 000.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą)
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY POZYTYWNIE
Uwagi

Szacunkowy roczny koszt utrzymania – 1 500 zł
Dysponentem środków finansowych będzie Zakład Zieleni Miejskiej

Szczegóły: Zobacz szczegóły złożonego projektu
Numer ID: ZL1/08/IV
Tytuł zadania: Ahoj przyrodo - zielone warsztaty dla przedszkolaków
Wynik konsultacji: PROJEKT WYBRANY DO REALIZACJI
Koszt realizacji zadania: 8 882.00 zł
Wnioskodawca: Agnieszka Adamczyk-Kuźma
Charakter zadania: Lokalny: Śródmieście ( 104 329 zł )
Szacunkowe koszty: 12 000.00 zł brutto
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Wydział Edukacji i Sportu
Szacunkowe koszty: 12 000.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą)
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY POZYTYWNIE
Uwagi

Dysponentem środków finansowych będzie wskazana jednostka oświatowa

Szczegóły: Zobacz szczegóły złożonego projektu
Numer ID: ZL1/09/IV
Tytuł zadania: Zamiast niczego, pełno zielonego - zazielenienie przestrzeni miejskiej na ul. Kopernika
Wynik konsultacji: PROJEKT WYBRANY DO REALIZACJI
Koszt realizacji zadania: 74 000.00 zł
Wnioskodawca: Michał Grzybowski
Charakter zadania: Lokalny: Śródmieście ( 104 329 zł )
Szacunkowe koszty: 66 625.00 zł brutto
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Zakład Zieleni Miejskiej
Szacunkowe koszty: 80 000.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą)
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY POZYTYWNIE
Uwagi

Szacunkowy roczny koszt utrzymania – 8 000 zł
Dysponentem środków finansowych będzie Zakład Zieleni Miejskiej

Szczegóły: Zobacz szczegóły złożonego projektu
Numer ID: ZL2/01/IV
Tytuł zadania: Zielony Zakątek -Skwer
Wynik konsultacji: PROJEKT WYBRANY DO REALIZACJI
Koszt realizacji zadania: 20 000.00 zł
Wnioskodawca: Przemyslaw Pietrzyk
Charakter zadania: Lokalny: Załęska Hałda - Brynów część zachodnia ( 68 751 zł )
Szacunkowe koszty: 11 600.00 zł brutto
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Zakład Zieleni Miejskiej
Szacunkowe koszty: 20 000.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą)
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY POZYTYWNIE
Uwagi

Szacunkowy roczny koszt utrzymania – 1 000 zł
Dysponentem środków finansowych będzie Zakład Zieleni Miejskiej

Szczegóły: Zobacz szczegóły złożonego projektu
Numer ID: ZL2/05/IV
Tytuł zadania: Nowe nasadzenia krzewów i donice z zielenią przy ul. W. Pola
Wynik konsultacji: PROJEKT WYBRANY DO REALIZACJI
Koszt realizacji zadania: 33 000.00 zł
Wnioskodawca: Adrian Kowalski
Charakter zadania: Lokalny: Załęska Hałda - Brynów część zachodnia ( 68 751 zł )
Szacunkowe koszty: 13 200.00 zł brutto
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Zakład Zieleni Miejskiej
Szacunkowe koszty: 33 000.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą)
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY POZYTYWNIE
Uwagi

Szacunkowy roczny koszt utrzymania – 5 000 zł
Dysponentem środków finansowych będzie Zakład Zieleni Miejskiej

Szczegóły: Zobacz szczegóły złożonego projektu
Numer ID: ZL2/08/IV
Tytuł zadania: Rewitalizacja i zagospodarowanie skwerku przy ZSP nr 8
Wynik konsultacji: PROJEKT WYBRANY DO REALIZACJI
Koszt realizacji zadania: 37 800.00 zł
Wnioskodawca: Łukasz Jaksik
Charakter zadania: Lokalny: Załęska Hałda - Brynów część zachodnia ( 68 751 zł )
Szacunkowe koszty: 38 800.00 zł brutto
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Wydział Edukacji i Sportu
Szacunkowe koszty: 37 800.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą)
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY POZYTYWNIE
Uwagi

Dysponentem środków finansowych będzie wskazana miejska jednostka oświatowa

Szczegóły: Zobacz szczegóły złożonego projektu
Numer ID: ZL2/11/IV
Tytuł zadania: Nowe nasadzenia ozdobnych drzew typu migdałowiec w dzielnicy
Wynik konsultacji: PROJEKT WYBRANY DO REALIZACJI
Koszt realizacji zadania: 20 000.00 zł
Wnioskodawca: Borys Pronobis
Charakter zadania: Lokalny: Załęska Hałda - Brynów część zachodnia ( 68 751 zł )
Szacunkowe koszty: 5 500.00 zł brutto
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Zakład Zieleni Miejskiej
Szacunkowe koszty: 20 000.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą)
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY POZYTYWNIE
Uwagi

Szacunkowy roczny koszt utrzymania –  5 000 zł
Dysponentem środków finansowych będzie Zakład Zieleni Miejskiej

Szczegóły: Zobacz szczegóły złożonego projektu
Numer ID: ZL3/04/IV
Tytuł zadania: Nasz piękny ogród
Wynik konsultacji: PROJEKT WYBRANY DO REALIZACJI
Koszt realizacji zadania: 5 530.00 zł
Wnioskodawca: IRENA CHALUCH
Charakter zadania: Lokalny: Zawodzie ( 59 932 zł )
Szacunkowe koszty: 5 530.00 zł brutto
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Wydział Edukacji i Sportu
Szacunkowe koszty: 5 530.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą)
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY POZYTYWNIE
Uwagi

Dysponentem środków finansowych będzie wskazana miejska jednostka oświatowa

Szczegóły: Zobacz szczegóły złożonego projektu
Numer ID: ZL3/05/IV
Tytuł zadania: Zielona Klasa
Wynik konsultacji: PROJEKT WYBRANY DO REALIZACJI
Koszt realizacji zadania: 24 150.00 zł
Wnioskodawca: Monika Sekuła
Charakter zadania: Lokalny: Zawodzie ( 59 932 zł )
Szacunkowe koszty: 24 150.00 zł brutto
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Wydział Edukacji i Sportu
Szacunkowe koszty: 24 150.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą)
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY POZYTYWNIE
Uwagi


Dysponentem środków finansowych będzie wskazana miejska jednostka oświatowa

Szczegóły: Zobacz szczegóły złożonego projektu
Numer ID: ZL3/07/IV
Tytuł zadania: Lawendowe Liceum – utworzenie lawendowego ogrodu na terenie szkoły jako element poprawy wizualnej otoczenia oraz stworzenie strefy relaksu i lawendowej aromaterapii
Wynik konsultacji: PROJEKT WYBRANY DO REALIZACJI
Koszt realizacji zadania: 9 800.00 zł
Wnioskodawca: Marzena Obłąk
Charakter zadania: Lokalny: Zawodzie ( 59 932 zł )
Szacunkowe koszty: 9 800.00 zł brutto
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Wydział Edukacji i Sportu
Szacunkowe koszty: 9 800.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą)
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY POZYTYWNIE
Uwagi

Dysponentem środków finansowych będzie wskazana miejska jednostka oświatowa

Szczegóły: Zobacz szczegóły złożonego projektu
Numer ID: ZL3/10/IV
Tytuł zadania: Marzą mi się MAGNOLIE na Zawodziu
Wynik konsultacji: PROJEKT WYBRANY DO REALIZACJI
Koszt realizacji zadania: 30 000.00 zł
Wnioskodawca: Anna Kurzydło
Charakter zadania: Lokalny: Zawodzie ( 59 932 zł )
Szacunkowe koszty: 22 500.00 zł brutto
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Zakład Zieleni Miejskiej
Szacunkowe koszty: 30 000.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą)
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY POZYTYWNIE
Uwagi

Szacunkowy roczny koszt utrzymania – 1 500 zł
Dysponentem środków finansowych będzie Zakład Zieleni Miejskiej

Szczegóły: Zobacz szczegóły złożonego projektu
Numer ID: ZL3/11/IV
Tytuł zadania: Woda naszym skarbem
Wynik konsultacji: PROJEKT WYBRANY DO REALIZACJI
Koszt realizacji zadania: 19 500.00 zł
Wnioskodawca: Sonia Jarosz
Charakter zadania: Lokalny: Zawodzie ( 59 932 zł )
Szacunkowe koszty: 19 500.00 zł brutto
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Wydział Edukacji i Sportu
Szacunkowe koszty: 19 500.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą)
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY POZYTYWNIE
Uwagi

Dysponentem środków finansowych będzie wskazana jednostka oświatowa

Szczegóły: Zobacz szczegóły złożonego projektu
Numer ID: ZL4/05/IV
Tytuł zadania: Łąka kwietna na Granicznej
Wynik konsultacji: PROJEKT WYBRANY DO REALIZACJI
Koszt realizacji zadania: 30 000.00 zł
Wnioskodawca: MAŁGORZATA ŻYDEK-PIĄTEK
Charakter zadania: Lokalny: Osiedle Paderewskiego - Muchowiec ( 63 022 zł )
Szacunkowe koszty: 30 000.00 zł brutto
Ocena formalna: POZYTYWNA
Oceniający merytorycznie: Zakład Zieleni Miejskiej
Szacunkowe koszty: 30 000.00 zł brutto (zweryfikowane przez jednostkę oceniającą)
Ocena merytoryczna: WNIOSEK ZWERYFIKOWANY POZYTYWNIE
Uwagi

Szacunkowy roczny koszt utrzymania - 5 000 zł
Dysponentem środków finansowych będzie Zakład Zieleni Miejskiej

Szczegóły: Zobacz szczegóły złożonego projektu