plik foto id: 1400011357
plik foto id: 1400011356

STREFA WNIOSKODAWCY

Broszura informacyjna

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące IV edycji Zielonego Budżetu miasta Katowice znajdziesz w przygotowanej broszurze informacyjnej.

nazwa plikuwielkość plikupobierz
Broszura - Zielony Budżet miasta Katowice.pdf134.27 KBpobierz plik

Jak złożyć wniosek

Wniosek złożysz za pomocą prostego formularza online – kliknij TUTAJ

Będzie on aktywny od 4 do 28 kwietnia 2023 r.

Możesz zgłaszać wiele projektów, ale każdy z nich musi być opisany na osobnym formularzu. Jeśli potrzebujesz wsparcia przy wypełnieniu formularza koniecznie skontaktuj się z pracownikami Wydziału Komunikacji Społecznej – dane kontaktowe znajdziesz na dole strony.

O czym warto pamiętać:

 • wniosek o charakterze lokalnym możesz złożyć tylko dla dzielnicy, w której mieszkasz;
 • zadanie można lokalizować tylko na terenie należącym do miasta Katowice lub Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym miasta Katowice;
 • zadanie musi być możliwe do realizacji w trakcie jednego roku; 
 • zgłaszane zadanie nie może przekroczyć wskazanej, maksymalnej kwoty. Środki różnią się w zależności od charakteru zadania, a w przypadku zadań lokalnych dodatkowo od liczby osób zameldowanych w dzielnicy.

Co można zgłosić w ramach Zielonego Budżetu?

Projekty, które z założenia są dobre dla środowiska naturalnego czy bytowania zwierząt. W ramach tej procedury możesz zgłosić zadania takie jak:

 • zazielenienie przestrzeni publicznej;
 • systemowa rewitalizacja zieleni skwerów i parków;
 • tworzenie łąk kwietnych;
 • tworzenie ogrodów deszczowych i zbiorników małej retencji na terenach skwerów i parków miejskich;
 • projekty związane z systemowymi programami dotyczącymi zwierząt (sterylizacja, zajęcia edukacyjne o właściwej opiece oraz odżywianiu);
 • warsztaty i działania edukacyjne w zakresie ekologii i ochrony przyrody.

Uwaga: w ramach Zielonego Budżetu miasta Katowice nie realizuje się zadań:

 • które po realizacji generowałyby koszty niewspółmiernie wysokie w stosunku do wartości proponowanego zadania;
 • które stoją w sprzeczności z obowiązującymi w mieście planami i programami, w tym w szczególności z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, programami branżowymi, przedsięwzięciami wpisanymi do Wieloletniej Prognozy Finansowej, itp.;
 • które wymagają współpracy instytucjonalnej podmiotów zewnętrznych, jeżeli te podmioty nie przedstawiły wyraźnej, pisemnej gotowości do współpracy w formie oświadczenia;
 • które naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, w tym prawa własności;
 • które zakładają realizację jedynie części zadania, w tym sporządzenia wyłącznie projektu bądź planu przedsięwzięcia lub jedynie środki na wykonanie zadania, bez zabezpieczenia środków na projektowanie;
 • których czas realizacji, określony na etapie oceny, przekroczyłby jeden rok budżetowy.

Koszty zadania i cennik miejski

We wniosku określasz szacunkowe koszty zadania. Nie mogą one przekroczyć wskazanej, maksymalnej kwoty. Środki różnią się w zależności od charakteru zadania, a w przypadku zadań lokalnych dodatkowo od liczby osób zameldowanych w dzielnicy. Sprawdź kwotę dla swojej dzielnicy:

Środki finansowe

Podział środków finansowych IV edycji Zielonego Budżetu miasta Katowice (na rok 2024)

Numer i nazwa dzielnicy Mieszkańcy
zameldowani na
pobyt stały lub
czasowy wg stanu
ludności Katowic
na dzień 31
grudnia 2022 r.
Pula środków
wynikająca z
podziału 3 mln zł
Maksymalna
wartość
pojedynczego
zadania
1 Śródmieście 24032 173 882 zł 104 329 zł
2 Załęska Hałda-Brynów część zachodnia 13091 114 585 zł 68 751 zł
3 Zawodzie 10379 99 887 zł 59 932 zł
4 Os. Paderewskiego-Muchowiec 11329 105 036 zł 63 022 zł
5 Brynów część wschodnia-Os. Zgrzebnioka 6412 78 387 zł 47 032 zł
6 Ligota-Panewniki 27625 193 355 zł 116 013 zł
7 Załęże 8198 88 067 zł 52 840 zł
8 Osiedle Witosa 11912 108 196 zł 64 918 zł
9 Osiedle Tysiąclecia 20033 152 209 zł 91 325 zł
10  Dąb 6613 79 477 zł 47 686 zł
11 Wełnowiec-Józefowiec 13395 116 233 zł 69 740 zł
12 Koszutka 9613 95 736 zł 57 442 zł
13 Bogucice 13062 114 428 zł 68 657 zł
14 Dąbrówka Mała 4480 67 917 zł 40 750 zł
15 Szopienice-Burowiec 12965 113 903 zł 68 342 zł
16 Janów- ikiszowiec 9432 94 755 zł 56 853 zł
17 Giszowiec 14760 123 631 zł 74 179 zł
18 Murcki 4662 68 903 zł 41 342 zł
19 Piotrowice-Ochojec 21988 162 804 zł 97 682 zł
20 Zarzecze 3076 60 307 zł 36 184 zł
21 Kostuchna 11724 107 177 zł 64 306 zł
22 Podlesie 6917 81 124 zł 48 674 zł
  zadania ogólnomiejskie  - 600 001 zł 600 001 zł
  SUMY  - 3 000 000 zł  

Pobierz plik z zestawieniem w formacie PDF

nazwa plikuwielkość plikupobierz
Podział środków finansowych.pdf493.20 KBpobierz plik

Przy obliczaniu kosztów zadania możesz skorzystać ze specjalnie przygotowanego cennika miejskiego. Znajdziesz tam orientacyjne wyceny projektów dot. zieleni, najczęściej zgłaszanych w poprzednich edycjach Zielonego Budżetu.

Nie przejmuj się, jeżeli nie możesz podać konkretnych kwot. W oszacowaniu kosztów chodzi o wskazanie orientacyjnych wartości, które są niezbędnym elementem projektowania wydatków. Ostatecznie to komórka właściwa merytorycznie lub instytucja miejska oszacuje koszty realizacji zadania. Stąd też przed wartość projektu może wzrosnąć lub wprost przeciwnie – może zostać obniżona.

Pobierz plik z cennikiem miejskim

nazwa plikuwielkość plikupobierz
Cennik miejski.pdf30.49 KBpobierz plik

Gdzie znajdę pomoc?

Masz pomysł, ale nie wiesz czy możliwa będzie jego realizacja? Skontaktuj się z odpowiednim koordynatorem w urzędzie lub jednostce miejskiej.  Ich listę znajdziesz w pliku poniżej.

Pobierz plik z listą osób do kontaktu w sprawach związanych z Budżetem Obywatelskim

nazwa plikuwielkość plikupobierz
lista koordynatorów BO i BZ.pdf170.26 KBpobierz plik

Jeśli masz pytania do formularza lub procedury, skontaktuj się z pracownikami Wydziału Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Katowice:

Rynek 13 (II piętro, pok. 205)
tel. 32 259 33 05 | 32 259 38 51 | 32 259 31 42
e-mail: zielonybudzet@katowice.eu