plik foto id: 1400011357
plik foto id: 1400011315

Zakończyliśmy weryfikację formalną wniosków
złożonych w X edycji Budżetu Obywatelskiego w Katowicach.

 Zapraszamy do zapoznania się z wynikami oceny.

ZOBACZ ZESTAWIENIE